Závodní Družstvo


Popis

Závodní družstvo ZD 1D je družstvo juniorů vedené trenérkou Danielou Bendovou. Tréninky jsou 4x týdně kombinované s kondiční přípravou.
Členové družstva se účastní závodů na všech úrovních. 

Trenérka: Daniela Bendová, Gabriel Tichý
Cena: 8.000 Kč/pololetí (září-leden a únor-červen)  

Cena 8 000 Kč / pololetí
Kapacita ZD 1D: 4 (volných míst: 0)
Vedoucí D. Bendová
Tréninky ZD 1D: Pondělí 17:50 - 19:50, Úterý 16:00 - 18:00, Čtvrtek 16:00 - 18:00, Pátek 16:00 - 17:00, Pátek 17:10 - 18:40
Obsazeno - nelze se přihlásit
Popis

Závodní družstvo ZD 1S je družstvo juniorů vedené trenérkou Soňou Hrudovou. Tréninky jsou 4x týdně kombinované s kondiční přípravou.
Členové družstva se účastní závodů na všech úrovních. 

Trenérka: Soňa Hrudová, Gabriel Tichý
Cena: 8.000 Kč/pololetí (září-leden a únor-červen)    

Cena 8 000 Kč / pololetí
Kapacita ZD 1S: 4 (volných míst: 1)
Vedoucí Soňa Hrudová
Tréninky ZD 1S: Pondělí 17:50 - 19:50, Úterý 16:00 - 18:00, Čtvrtek 16:00 - 18:00, Pátek 16:00 - 17:00, Pátek 17:10 - 18:40
Přihlásit se
Popis

Závodní družstvo ZD 2S je závodní družstvo pokračující z minulých let. Děti tohoto družstva jsou již na pokročilé úrovni a účastní se všech závodů na různých úrovních jak republikových tak mezinárodních. Tréninky mají 4x týdně kombinované s kondiční přípravou. 

Trenéři: Daniela Bendová , G. Tichý
Cena: 7.400 Kč/pololetí (září-leden a únor-červen)  

Cena 7 400 Kč / pololetí
Kapacita ZD 2D: 4 (volných míst: 0)
Vedoucí Daniela Bendová
Tréninky ZD 2D: Pondělí 16:00 - 18:00, Úterý 17:50 - 19:50, Čtvrtek 17:50 - 19:50, Pátek 16:00 - 17:00
Obsazeno - nelze se přihlásit
Popis

Závodní družstvo ZD 2S je závodní družstvo pokračující z minulých let. Děti tohoto družstva jsou již na pokročilé úrovni a účastní se všech závodů na různých úrovních jak republikových tak mezinárodních. Tréninky mají 4x týdně kombinované s kondiční přípravou. 

Trenéři: Soňa Hrudová, G. Tichý
Cena: 7.400 Kč/pololetí (září-leden a únor-červen) 

Cena 7 400 Kč / pololetí
Kapacita ZD 2S: 4 (volných míst: 0)
Vedoucí Soňa Hrudová
Tréninky ZD 2S: Pondělí 16:00 - 18:00, Úterý 17:50 - 19:50, Čtvrtek 17:50 - 19:50, Pátek 16:00 - 17:00
Obsazeno - nelze se přihlásit
Popis

Závodní družstvo ZD 2V je složeno z dětí na pokročilé úrovni, které mají trénink 3x týdně. 2x týdně jsou tréninky věnovány skokům na trampolíně a třetí trénink je ve spojení s kondiční přípravou. Děti se účastní místních, oblastních a republikových závodů. Děti do tohoto družstva jsou zařazeny pouze po dohodě s hlavnín trenérem oddílu.

Trenéři: V. Arientová, G. Tichý

Cena: 6.900 Kč/pololetí (září-leden, únor-červen)  

 

Cena 6 900 Kč / pololetí
Kapacita ZD 2V: 6 (volných míst: 0)
Vedoucí V. Arientová, G. Tichý
Tréninky ZD 2V: Úterý 17:50 - 19:50, Čtvrtek 17:50 - 19:50, Pátek 16:00 - 18:00
Obsazeno - nelze se přihlásit
Popis

Závodní družstvo ZD 3M pokračuje z minulého roku a navazuje na svoji činnost. Děti se připravují na závodní sezonu. Tréninky probíhají 3x týdně, kdy 2 tréninky jsou spojené s kondiční přípravou a jeden trénink je věnovaný pouze skokům na trampolíně. Děti se účastní místních, oblastních i republikových závodů. Někteří se mohou účastnit již i mezinárodních závodů. V družstvu jsou děti ve věku 8 - 15 let. Seznam dětí je uveden na webových stránkách v sekci "závodní družstva". 

Trenéři: M.Patrman, M. Patrmanová, G. Tichý, D. Ira
Cena: 6.400 Kč/pololetí (září-leden a únor-červen)  

 

Cena 6 400 Kč / pololetí
Kapacita ZD 3M: 15 (volných míst: 0)
Vedoucí M.Patrman, M.Patrmanová,G.Tichý, D. Ira
Tréninky ZD 3M: Úterý 16:20 - 18:20, Středa 17:50 - 19:20, Čtvrtek 16:20 - 18:20
Obsazeno - nelze se přihlásit
Popis

Závodní družstvo ZD 4M je družstvo pokračující z minulého školního roku spojené s loňskými nováčky. Jedná se o družstvo, které má tréninky 2x týdně včetně kondiční přípravy. Věk dětí v tomto družstvu je 8-14 let. Děti se již účastní místních, oblastních a někteří i republikových závodů dle své výkonnostní úrovně. Děti se účastní kempů a soustředění pořádaných oddílem. Seznam dětí zařazených do tohoto družstva je na webových stránkách v sekci "závodní družstva". 

Trenéři: M. Patrman, M. Patrmanová, G. Tichý, D. Ira

Kurzovné: 4.800 Kč/pololetí (září-leden a únor-červen)

 

Cena 4 800 Kč / pololetí
Kapacita ZD 4M: 14 (volných míst: 0)
Vedoucí M.Patrman, M.Patrmanová,G.Tichý, D. Ira
Tréninky ZD 4M: Pondělí 17:40 - 19:40, Středa 16:00 - 18:00
Obsazeno - nelze se přihlásit
Popis

Závodní družstvo juniorů a seniorů vedené Mírou Patrmanem. Členové tohoto družstva mají tréninky 4-5x týdně včetně kondiční přípravy. Účastní se závodů všech úrovní. 

Trenér: Míra Patrman, Gabriel Tichý
Cena: 8.000 Kč/pololetí (září-leden a únor-červen)  

Cena 8 000 Kč / pololetí
Kapacita ZD 1M: 2 (volných míst: 0)
Vedoucí M. Patrman
Tréninky ZD 1M: Pondělí 16:00 - 17:40, Úterý 17:50 - 19:30, Čtvrtek 17:50 - 19:30, Pátek 15:40 - 17:20
Obsazeno - nelze se přihlásit