Všestrannost


Popis

Kurzy všestrannosti jsou určeny dětem, které ještě nejsou rozhodnuty pro konkrétní sport nebo nechtějí celý rok absolvovat pouze jednu aktivitu. V období od září do června si děti vyzkouší atletiku, gymnastiku, plavání, lezeckou stěnu, trampolíny, míčové hry, nově i diskgolf. Tréninky nabízíme dle věku dětí, aby jim mohla být přizpůsobena a struktura tréninků.

Cena 2.300 Kč/pololetí.
Pro děti, které již navštěvují některý ze kroužků oddílu Trampolíny Liberec je cena 2.000 Kč/pololetí.

Trenérka: Martina Šašmová,  Kamila Brücklerová 

Cena 2 300 Kč / pololetí
Kapacita Všestrannost - A - děti 5-7 let: 14 (volných míst: 4)
Všestrannost - B - děti 7-12 let: 14 (volných míst: 7)
Všestrannost - C - děti 5-8 let: 14 (volných míst: 3)
Vedoucí M. Šašmová, K. Brücklerová
Tréninky Všestrannost - A - děti 5-7 let: Středa 17:00 - 18:30
Všestrannost - B - děti 7-12 let: Pondělí 17:00 - 18:30
Všestrannost - C - děti 5-8 let: Čtvrtek 17:00 - 18:30
Přihlásit se